Verzuimprojecten

Het maken van een effectief verzuimproces, het (her)schrijven van een verzuimprotocol of het inrichten van een verzuimvolgsysteem. Het is allemaal mogelijk.

MG Verzuimadvies beschikt over een breed netwerk m.b.t. interventie.
Hiermee kan ik u ondersteunen bij het inrichten van een providersboog. Dit zijn de interventiepartijen die betrokken zijn bij het verzuimproces. Denk hierbij aan:

  • Bedrijfsarts
  • Arbeidsdeskundige
  • Mediator
  • Bedrijfspsycholoog
  • Preventiemedewerker
  • Vertrouwenspersoon
  • Re-integratiebureau

Tot slot bied ik ondersteuning bij outsourcing projecten m.b.t. verzuim. Bij het gehele uitbestedingsproces komt veel kijken. Het is dan ook raadzaam om voor zo’n project iemand met kennis van zaken in huis te halen.